ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI

Bu ürünümüz ile sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu teminat altına alıyoruz.
Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu temin eder. 1.Sigortalının evinde beslediği evcil hayvanların verebileceği zararlardan kaynaklanan sorumluluğu da poliçe teminatına dahildir. 2.İstisnalar: “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları” istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla, o Her türlü borç sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklar, o Kira, ödünç alma, depozit ve benzeri sözleşmelere göre tevdi olunan şeylerin kaybolması veya hasara uğraması nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar, o Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların kastından ileri gelen zararlar, o Her türlü netice zararı ve çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar, o Başka bir sigorta ile temin olunan sorumluluklar, o Sigorta ettiren ve birlikte sigortalı olanların birbirlerine karşı olan sorumlulukları, sigorta teminatının dışındadır.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free