TRAFİK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Neden Trafik Sigortası yaptırılmalıdır?

Trafik Sigortası genellikle Kasko Sigortası ile karıştırılır. Trafik Sigortası’nın Kasko Sigortası’ndan farkı, sigortayı yaptıranın değil karşı tarafın uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik zorunlu bir sigortadır.

Talep edilmesi durumunda tek bir poliçe ile “Trafik Sigortası” teminatı ile birlikte;

    • Artan Mali Sorumluluk (İMM),
    • Koltuk Ferdi Kaza (KFK),
    • Anadolu Hizmet – Trafik

teminatları da bir arada alınabilmektedir.

Buna göre Trafik Sigortası ürünlerimiz aşağıdaki alternatiflerden biri ile sunulmaktadır.

  • Ekstra Trafik Sigortası
  • Süper Trafik Sigortası
  • Sınırsız Trafik Sigortası
TeminatlarTrafik Sigortası Ürünlerimiz   


TrafikEkstra TrafikSüper TrafikSınırsız Trafik
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik Sigortası)VarVarVarVar
Artan Mali Sorumluluk-250.000 TL1.000.000 TLSınırsız
Koltuk Ferdi Kaza-20.000 TL20.000 TL20.000 TL
Anadolu Hizmet Trafik-VarVarVar
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free