TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır. Risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.
Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz. İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz. Sigorta primleri peşin olarak ödenir. Poliçelerin 6 taksite kadar sanal POS blokeli şekilde düzenlenebilmesi de mümkündür.
A Risk Grubu   
KodUzmanlık Dalları1. Grup2. Grup3. Grup4. Grup
1Pratisyen Tabipx
B Risk Grubu   
KodUzmanlık Dalları1. Grup2. Grup3. Grup4. Grup
1Acil Tıp
(İlk ve acil yardım)
x
2Adli Tıpx
3Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi x
4Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi x
5Aile Hekimliği x
6Algoloji x
7Anatomi x
8Anesteziyoloji ve Reanimasyonx
9Askeri Psikiyatri x
10Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
x
11Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
x
12Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
x
13Çevre Sağlığıx
14Çocuk Acil x
15Çocuk Cerrahisix
16Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
x
17Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları x
18Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
x
19Çocuk Genetik Hastalıkları x
20Çocuk Göğüs Hastalıkları x
21Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
x
22Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi
x
23Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi x
24Çocuk Kardiyolojisi x
25Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
x
26Çocuk Nefrolojisi x
27Çocuk Nörolojisi x
28Çocuk Radyolojisix
29Çocuk Romatolojisi x
30Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarıx
31Çocuk Ürolojisix
32Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları
x
33Çocuk Yoğun Bakımı x
34Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)
x
35El Cerrahisi x
36Endodontix
37Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları x
38Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
x
39Epidemiyolojix
40Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
x
41Fizyoloji x
42Gastroenteroloji x
43Gastroenteroloji Cerrahisi x
44Genel Cerrahi
(Genel şirürji)
x
45Geriatri
(Geriyatri)
x
46Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
x
47Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
x
48Göz Hastalıklarıx
49Halk Sağlığı x
50Harp Cerrahisi x
51Hava ve Uzay Hekimliği
(Hava hekimliği)
x
52Hematoloji x
53Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
x
54İç Hastalıklarıx
55İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
x
56İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
x
57Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi x
58Kadın Hastalıkları ve Doğum x
59Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
x
60Kardiyoloji x
61Klinik Nörofizyolojix
62Kulak Burun Boğaz Hastalıklarıx
63Nefrolojix
64Neonatoloji x
65Nörolojix
66Nükleer Tıpx
67Ortodontix
68Ortopedi ve Travmatolojix
69Çocuk Diş Hekimliği x
70Periferik Damar Cerrahisix
71Perinatoloji x
72Periodontoloji x
73Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahix
74Protetik Diş Tedavisix
75Radyasyon Onkolojisix
76Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
x
77Romatoloji
(Rumatoloji)
x
78Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
x
79Sitopatoloji
(Sitoloji)
x
80Spor Hekimliğix
81Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
x
82Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)
x
83Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)
x
84Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
x
85Tıbbi Farmakolojix
86Tıbbi Genetikx
87Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)
x
88Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
x
89Tıbbi Onkolojix
90Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)
x
91Tıbbi Patoloji
(Patoloji)
x
92Tıbbi Viroloji
(Viroloji)
x
93Ürolojix
94Yoğun Bakımx
95Diş Tabibix
96Restoratif Diş Tedavisix
97Ağız, Diş ve Çene Radyolojisix
98Gelişimsel Pediatri x

Prim Tutarları 4. Basamak

Risk GrubuPrim Miktarı (TL)
1. Grup150
2. Grup300
3. Grup500
4.Grup750

Prim İndirimi ve Prim Artımı Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Basamak Esasına Göre Uygulanır

Basamakİndirimli PrimZamlı Prim
7%20
6%15
5%10
4--
3%15
2%30
1%50
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free