TEMEL DEĞERLERİMİZ

Maksimum Sigorta Acentelik

KÖKLÜLÜK

1983 yılında kurulmuştur. Mesleği, geleceğe taşımakta kararlıdır. Sigortacılık biriminin getirdiği güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir.

ÖNCÜLÜK

Ürün yaratmada, ve sunumunda öncüdür. Hizmette öncüdür Teknolojide öncüdür. Kendini yenileme kabiliyetiyle öncülüğünün devamını sağlar. Toplumsal sorumluluğa sahiptir.

DÜRÜSTLÜK

Etik değerlere sahiptir. Verdiği sözleri mutlaka tutar. Şeffaflık ilkesine sahiptir. İnsani değerlerden vazgeçmez.

GÜÇLÜ YAPI

Sürekliliği olan bir mali güce sahiptir. Yaygın ve etkin hizmet ağına sahiptir. Nitelikli, eğitimli insan kaynağına sahiptir. Danışman seviyesinde engin bilgiye sahiptir.

KÖKLÜLÜK0%

ÖNCÜLÜK0%

DÜRÜSTLÜK0%

GÜÇLÜ YAPI0%

TEMEL DEĞERLERİMİZ

A consultant is usually an expert or an experienced professional in a specific field and has a wide knowledge of the subject. The role of consultant outside the medical statements of uttmost value. A consultant is usually an expert or an experienced professional in a specific field and has a wide knowledge of the subject. The role of consultant outside the medical statements of utmost value. A consultant is usually an expert or an experienced professional in a specific field and has a wide knowledge of the subject.

ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free