TEHLİKELİ MADDELER VE ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

İTEHLİKELİ MADDELER VE ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu ürünümüz ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free