Seyahat Formu

Seyahat Sigortası Talep Formu

Kişisel Verilern İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Şirketinize yapmış olduğum teklif başvurusu kapsamında Tarafıma; Şirketiniz tarafından sigorta ve bağlantılı hizmetlerin sunulabilmesi için; kişisel verilerimin tarafımdan ve mevzuatın izin verdiği Kurumlardan (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Anlaşmalı Sigorta Şirketleri vb. kurumlardan) temin edilmesine, bu verilerin aydınlatma metninde belirtilen kapsamda işlenmesine, satın almak istediğim sigorta ve bağlantılı hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu kişi (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi , Anlaşmalı Sigorta Şirketleri vb.) ve/veya resmi kuruluşlar ile paylaşmasına, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında ve bununla sınırlı olarak, anılan meşru amaçların devamlılığı süresince muvafakat ettiğimi, kabul ve beyan ederim.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; Maksimum Sigorta ve anlaşmalı olduğu Sigorta Şirketleri tarafından; SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek ; veri ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesine onay veriyorsanız ‘’Kabul ediyorum’’ seçeneğini işaretleyiniz. Dilediğiniz zaman tamamen veya ürün kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free