NE KADAR ÖDEYECEĞİM

Maksimum Sigorta Acentelik

NE KADAR ÖDEYECEĞİM

Giriş Aidatı

Giriş ücreti erteleniyor ve en az 5 yıl Anadolu Hayat Emeklilikte kalırsanız hiç tahsil edilmiyor.

Giriş aidatı teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli brüt asgari ücretin aylık tutarının yarısıdır. Anadolu Hayat Emeklilik giriş aidatını sözleşme başlangıç tarihinde tahsil etmemektedir. Anadolu Hayat Emeklilik’teki planınızdan emekliliğe hak kazanmadan, ölüm, maluliyet veya tasfiye halleri hariç olmak üzere, ayrılmanız durumunda birikiminizden indirilerek tahsil edilir. Planda 5 tam yılınızı doldurarak ayrılmanız durumunda ise giriş aidatı tahsil edilmez.

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Birikimlerinizden seçtiğiniz fonlara bağlı yıllık ortalama %2,34; yatırdığınız üzerinden de tutara bağlı olarak %0 ila %8 arasında kesinti yapıyoruz.

AHE Likit Fon, AHE Eurobond Dolar Fonu, AHE Eurobond Euro Fonu, AHE Uluslararası Karma Fonlarında fon net varlık değeri üzerinden günlük %0,0055 (yıllık %2,03) oranında; AHE İstikrarlı Fon, AHE Dengeli Fon, AHE Atak Fonlarında günlük %0,0070 (yıllık %2,59) oranında fon işletim gideri kesintisi yapılır.

Yönetim Gider Kesintisi

Yönetim gideri kesintisi katkı paylarınızın yüzdesi olarak bireysel emeklilik hesabınıza yatırdığınız her katkı payı üzerinden, katkı payı tutarı ve ödeme şekline bağlı olarak yapılır.

Örneğin; Geleceğin Emeklilik Planı aldınız, kredi kartı ile ayda 250 TL ödüyorsunuz. Yönetim gideri kesintiniz 12,5 TL’dir. Ev Hanımları Emeklilik Planı aldınız ve nakit olarak 100 TL ödüyorsunuz. Yönetim gideri kesintiniz 7 TL’dir.(*)

(*)Bu rakamlar 2009 yılı için geçerlidir. Asgari katkı payı güncellemesine bağlı olarak her yıl kesinti aralıklarında değişiklik yapılır.

Katkı Payı Ödemeye Ara Verebilirsiniz

Ödemelerinize ara verebilirsiniz.

Düzenli katkı paylarınızın vadesi geldiğinde ödememeniz durumunda ödemeye ara vermiş sayılırsınız. Emeklilik sözleşmeniz süresince dilediğiniz zaman ara verebilirsiniz.
1yıldan fazla ödemeye ara vermeniz durumunda bireysel emeklilikhesabınıza ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi ve saklayıcı kuruluşa Anadolu Hayat Emeklilik tarafından ödenen sabit giderler bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimlerden indirilecektir. Ara verdiğiniz süre, emekliliğe hak kazanmanız için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. Ancak emeklilik hakkının kullanılacağı tarihte, ara verilen döneme karşılık gelen işlem tarihindeki asgari katkı paylarının ödenmesi durumunda bu süre de dikkate alınır.

Katkı Payı

PLAN ADIPLAN BAŞLANGIÇ YAŞIAYLIK ASGARİ KATKI TUTAR (TL)
Geleceğin Emeklilik Planı18 yaş ve üstü
117 TL
Ev Hanımları Emeklilik Planı18-34 yaş arası (34 dahil)
66 TL
Ev Hanımları Emeklilik Planı35-41 yaş arası (41 dahil)
92 TL
Ev Hanımları Emeklilik Planı42 yaş ve üstü119 TL

(*) 2009 yılına ait aylık katkı payı tutarlarını göstermektedir. Asgari katkı payı tutarı, her yıl başında TÜİK tarafından açıklanan en son (Kasım sonu itibariyle) yıllık uçtan uca TÜFE artış oranında artırılır ve en yakın 1 TL‘nin katına yuvarlanır. Yeni asgari katkı payı tutarı Ocak ayından itibaren yürürlüğe alınır.

AYRILMA DURUMUNA BAĞLI YASAL KESİNTİ
DURUMMUAFİYETGELİR VERGİSİ STOPAJINET KESİNTİ ORANI
Sistemde 10 Yıl Kalma ve 56 Yaşını Doldurma %25%5%3.75
Sistemden Ölüm ,Maluliyet, Tasfiye Gibi Zorunlu Hallerden Dolayı Ayrılma %25%5%3.75
Sistemden,10 Yıl Süreyle Katkı Payı Ödeyip 56 Yaş Koşulunu Yerine Getirmeden AyrılmaYoktur%10%10
Sistemden ,10 Yıl Süreyle Katkı Payı Ödemeden ve 56 Yaş Koşulunu Yerine Getirmeden AyrılmaYoktur%15%15
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free