NASIL KAZANDIRACAK

Maksimum Sigorta Acentelik

NASIL KAZANDIRACAK

Diğer Yatırım Araçlarına Kıyasla Kazanırsınız

Emeklilik yatırım fonları, piyasadaki yatırım fonlarına göre daha düşük kesintilere sahiptir.

Bireysel emeklilik sistemi, diğer yatırım araçlarında olmayan vergi avantajları da sağlamaktadır. Emeklilik yatırım fonlarının getirileri Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir.

Emeklilik yatırım fonları portföy yönetim şirketlerince profesyonelce yönetilmektedir.

 

Daha Çok Birikim Elde Etmek İçin

Düzenli katkı payınızı artırabilirsiniz. 
Çalışanlarınız adına ödediğiniz düzenli katkı paylarını istediğiniz zaman istediğiniz miktarda artırabilirsiniz.

Ara ödemeler yapabilirsiniz.
Çalışanlarınızı, hesaplarına düzenli katkı dışında da ödeme yapmaları yönünde teşvik edebileceğiniz gibi onlar adına siz de ek ödeme yapabilirsiniz.

Piyasa şartlarına göre değişiklik yapabilirsiniz. 
Emeklilik sözleşmesinde belirtmeniz durumunda siz, aksi halde çalışanlarınız piyasaların durumuna göre yılda azami 4 kez emeklilik planını, 6 kez katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları ve tutarlarını değiştirebilirsiniz.

 

Vergi Avantajı İle Her Zaman Kazanırsınız

Çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı payı tutarlarını;

Çalışanlarınızın aylık brüt ücretlerinin %10’una ve

Yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar doğrudan gider yazarak Kurumlar Vergisi matrahından indirebilirsiniz.

 

Vergi Avantajları İle Çalışanlarınız da Kazanır

Çalışanlarınız 4 aşamada vergi avantajından yararlanmaktadır:

a. Katkı paylarını ödemeleri esnasında;
Ödedikleri katkı paylarını ödedikleri ayda elde ettikleri ücretin %10una ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar gelir vergisi matrahından indirebilirler.

b. Katkı payları değerlenirken; Emeklilik fonlarının kazançları, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi kesintisinden (stopajından) istisna edilmiştir.

c. Emekli olduklarında; 10 yıl düzenli ödeme yapıp, 56 yaşını tamamlandıklarında emekliliğe hak kazanırlar. Emekliliğe hak kazananların emeklilik birikimlerinin %25i vergiden muaf tutularak geri kalan birikim üzerinden %5 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

d. Gelir alırken; Yıllık gelir sigortası (tek primli gelir sigortası) kapsamındaki emeklilik aylıklarının tamamı gelir vergisinden istisnadır.

 

Emeklilik Seçenekleri

Sistemden emeklilik hakkı elde edildiğinde birikimlerin geri alınmasında farklı alternatifler bulunmaktadır.
Çalışanlarınız;

  • Birikimlerini toplu olarak alabilirler. Toplu para seçeneğini, birikimlerin tamamı veya bir kısmı için kullanabilirler. Birikimlerin sadece bir kısmını almaları durumunda, kalan tutarı “programlı geri ödeme” veya “yıllık gelir sigortası” olarak almaları gerekmektedir.
  • Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak “programlı geri ödeme“ şeklinde de alabilirler. Bu durumda, “emeklilik gelir planı” adı altında oluşturulmuş emeklilik planına plan değişikliği yoluyla dahil olurlar.
  • Birikimlerini yıllık gelir sigortası sözleşmesine aktarabilir ve kendilerine sunulacak farklı düzenli gelir alternatiflerinden faydalanabilirler.

Hak kazanmış oldukları birikimleri yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararlarını erteleyerek bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirler.

İşveren Açısından Vergi Avantajı

ÇALIŞAN ADINA KATKI YAPILMASI DURUMUNDAÇALIŞAN ADINA KATKI YAPILMAMASI DURUMUNDA
a) İşverenin Kurumlar Vergisi Matrah10.000,00-TL10.000,00-TL
b) Çalışan Adına Ödenen Katkı Pay150,00-TL0,00-TL
c) Vergi Matrahı9.850,00-TL10.000,00-TL
d) Kurumlar Vergisi (c*%20)1.970,00-TL2.000,00-TL
e) Vergi Avantajı2.000,00-TL
- (1.970,00-TL)
Katkı Payının Reel Maliyeti (b-e)30,00-TL
120,00-TL
AYRILMA DURUMUNA BAĞLI YASAL KESİNTİ
DURUMMUAFİYETGELİR VERGİSİ STOPAJINET KESİNTİ ORANI
Sistemde 10 Yıl Kalma ve 56 Yaşını Doldurma %25%5%3.75
Sistemden Ölüm ,Maluliyet, Tasfiye Gibi Zorunlu Hallerden Dolayı Ayrılma %25%5%3.75
Sistemden,10 Yıl Süreyle Katkı Payı Ödeyip 56 Yaş Koşulunu Yerine Getirmeden AyrılmaYoktur%10%10
Sistemden ,10 Yıl Süreyle Katkı Payı Ödemeden ve 56 Yaş Koşulunu Yerine Getirmeden AyrılmaYoktur%15%15

Geri Alırken

Çalışanlarınız gelir alırken birikimleri azalmaz, birikimlerinin getirisi üzerinden gelir alırlar. Düzenli gelir almamayı veya gelir alternatifleri arasından diğerlerine göre düşük olanı tercih ederlerse birikimleri daha fazla artar.

ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free