MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Bu ürünümüz ile yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmenizi teminat altına alıyoruz. Ürünümüz, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır.
Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,
-Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
-Yangın, yıldırım, infilak
-Hırsızlık
vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.
Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.
Montaj Sigortası’nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free