MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

Maksimum Sigorta Acentelik

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

Bu ürünümüz ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlıyoruz.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free