Maksimum Sigortada Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Personel Değerlendirme ve İşe Alım

Seçme Değerlendirme ve İşe Alım sürecinin temel amacı, Maksimum Sigorta şirketine iyi yetişmiş ve yetiştirilmek üzere alınan, yeniliklere ve değişimlere açık, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, (Yöneticiler için) eleman yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Maksimum Sigorta değerlerini benimseyip sahip çıkacak personelleri kazandırmaktır.

Eleman seçme ve yerleştirmede ana ilke hiçbir ayırım yapmadan ve kişisel ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış ve kişilik özellikleri) sahip ve Maksimum Sigorta değerlerini benimseyip yaşatacak adaylara eşit fırsat vermek ve bu kişiler içerisinden en uygun adayları personel olarak Maksimum Sigorta’ya kazandırmaktır.

Kariyer Planlaması

Her yıl performans değerlendirme çalışması sonrası, kariyer planları gözden geçirilerek, personellerimizi yetenekleri ve performansı doğrultusunda bir üst pozisyona terfisi veya farklı pozisyonlarda görevlendirilmesi amaçlanır.

Eğitim

Maksimum Sigorta’da yıl içerisinde sürekli eğitimler düzenlenerek, personel gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Performans Değerlendirme

Her yıl veya 6 aylık dönemlerde bireysel performans değerlendirme sistemi ile çalışanın ve Maksimum Sigorta’nın iş hedefleri doğrultusunda, yöneticisi ile beraber kişisel gelişim planları çerçevesinde performans değerlemesi yapılır. Bu değerlendirmenin sonucu kariyer ve eğitim planlamasına yansır.

İş İmkanları

Yıl içerisinde açılan pozisyonlar için, başvurular değerlendirilecektir.

Staj İmkanları

Departmanların ihtiyaçları ve kadroları doğrultusunda, yaz veya kış dönemlerinde oluşturulan “Staj Programı” çerçevesinde staj başvurusunda bulunan adaylar arasından ihtiyaç duyulan yetkinlikte bulunan lise ve üniversite öğrencileri için staj imkanı sağlanır.

İletişim

İnsan kaynakları başvurularınızı kariyer@maksimumsigorta.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Personel ve Stajyer adaylarının , işe başlatılmadan cv ve kişisel verileri hiçbir şekilde işlenmez ve anında imha edilir.

ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free