LİMAN VE TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

LİMAN VE TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu ürünümüz ile liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alıyoruz.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free