KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Bu ürünümüz ile deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alıyoruz.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free