KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Maksimum  Sigorta, hayat ve hayat dışı branşlarda sigorta aracılığı faaliyetleri ile risk danışmanlığı ve sigorta portföy yöneticiliği faaliyetleri icra etmektedir.

Bu alanlarda ürün ve hizmet kalitesinin belirleyici öğeleri ; uzmanlık, deneyim, dürüstlük, şeffaflık, güçlü sermaye yapısı, köklü geçmiş, teknolojik alt yapı ve mevzuat bilgisidir. Maksimum  Sigorta bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları güçlü teknolojik ve finansal alt yapısı, sürekli gelişme ve iyileştirme anlayışı, sektörün tam içinde bulunarak, değişiklik ve yeniliklere açık , kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ve bunların sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.

Şirketimiz uzman ve deneyimli kadrolarıyla ,  müşterilerini bilgilendirmek, sigortacılık hakkında bilinçlendirmek, ihtiyacı doğru ve tam belirlemek ve talebi karşılayacak ürünü sunmak konusunda çözümleyici ve yönlendirici bir rol üstlenerek, müşteri odaklı bir yaklaşımı benimser. Hızlı ve eksiksiz hasar ödemesi, Maksimum Hizmet Sigortacılığı anlayışı, sektör genelindeki diğer hizmet sağlayıcılarla irtibatları, teknoloji kullanımı,  eğitimi ve sürekli ürün ve hizmet geliştirme kabiliyetiyle farklılığını ortaya koyar.

Rekabet gücünün korunması, hizmet kalitesinin sürekliliği kadar iyileştirilmesine de bağlıdır. Bu bağlamda gerek kurumsal müşterilerimiz, gerekse bireysel müşterilerimiz ve diğer meslektaşlarımızdan, ANADOLU SİGORTA yöneticilerinden gelen geri bildirimler, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç denetimler, kıyaslamalar ve öneri geliştirme uygulamaları ile Maksimum Sigorta sürekli iyileştirme döngüsünü işletir.

Bu nedenledir ki ; Şirketimizde çok gelişmiş bir Bilgi İşlem Ağı , CRM yönetimi , bilgi işleme ve değerlendirme yönetimi ve profesyonel iletişim sistemleri kullanılmaktadır. Tüm konuşma, yazışma, teslim , kaydedilmekte ve arşivlenmektedir. Tüm çalışanlarımız genel ve özel eğitimlerden geçmektedir.

ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free