İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

Bu ürünümüz ile inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları güvence altına alıyoruz. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.
Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.
 İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,
-Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
-Yangın, yıldırım, infilak
-Hırsızlık
-Şantiye-işletme kazaları
-Dikkatsizlik, sabotaj
 vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.
 Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free