İHRACAT KREDİ SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

İHRACAT KREDİ SİGORTASI

Bu ürünümüz ile ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın uğrayacağı maddi zararları teminat altına alıyoruz.
Bu sigorta ile, ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.
Alıcı (borçlu) firmanın,
1.İflas etmesi,
2.Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, 3.Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bie mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
4.Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
5.Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
6.Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
7.Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi
Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free