DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

Maksimum Sigorta Acentelik

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

Şirketimiz 14 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” doğrultusunda kurulan TARSİM’ e (Tarım Sigortaları Havuzu) üyedir. Bu kapsamda 01 Haziran 2006’dan itibaren de TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası ve Arıcılık Sigortası yapılmaktadır.
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free