ÇALIŞANIN AVANTAJLARI

Maksimum Sigorta Acentelik

ÇALIŞANIN AVANTAJLARI

A. Katkı payı ödemeleri sırasında

Çalışanlarınız kendileri ve/veya eşleri adına ödedikleri katkı paylarını aylık brüt maaşlarının %10’una ve yıllık olarak, brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar Gelir Vergisi matrahından indirebilirler. Böylece çalışanlara ait Gelir Vergisi matrahı düşeceğinden, ödeyecekleri Gelir Vergisi tutarı da azalacaktır.

Örneğin; 2.000 TL aylık brüt ücret alan çalışanınızın bireysel emeklilik hesabına 150 TL katkı payı ödemesi durumunda 22,50 TL vergi avantajı olacaktır.

İŞLEMLERKATKI PAYI ÖDENMESİ DURUMUNDAKATKI PAYI ÖDENMEMESİ DURUMUNDA
SGK MATRAHI2.000.00 TL2.000.00 TL
SGK İŞÇİ PAYI a*%142.000.00 TL2.000.00 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı a*%120.00 TL20.00 TL
BES Katkı Payı150.00 TL0.00 TL
Gelir Vergisi Matrahı (a-b-c-d-[d])1.550.00 TL1.700.00 TL
Gelir Vergisi (1) (e*%27418.50 TL459.00 TL
Damla Vergisi (a*%0,6)12.00 TL12.00 TL
Toplam Kesintiler730.50 TL771.00 TL
Net Ücret (a-h)1.269.50 TL1.229.00 TL
Vergi Avantajı40,50 TL (1.433,00 - 1.269,50)

Katkı Payının Reel Maliyeti (d-j)

(1) Çalışanın gelir vergisi oranının %27 olduğu varsayılmıştır.

B. Katkı paylarının değerlenmesi sırasında

Bireysel emeklilik şirketleri bünyesinde kurulan emeklilik fonlarının kazançları, Kurumlar Vergisinden ve Gelir Vergisi kesintisinden (stopajından) istisna edilmiştir.

C. Emekli olunduğunda

Çalışanlarınız 10 yıl düzenli ödeme yapıp, 56 yaşını tamamladıklarında emekliliğe hak kazanırlar. Emekliliğe hak kazandıklarında, emeklilik birikimlerinin %25’i vergiden muaf tutularak geri kalan birikim üzerinden %5 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

DURUMMUAFİYETGELİR VERGİSİ STOPAJINET KESİNTİ ORANI
Sistemde 10 Yıl Kalma ve 56 Yaşını Doldurma%25%5%3.75
Sistemden, Ölüm, Maliyet, Tasfiye Gibi Zorunlu Hallerden Ayrılma%25%5%3.75
Sistemde 10 Yıl Süreyle Katkı Ödeyip 56 Yaş Koşulunu Yerine Getirmeden AyrılmaYoktur%10%10
Sistemde, 10 Yıl Süreyle Katkı Yoktur Payı Ödemeden ve 56 Yaş Koşulunu Yerine Getirmeden AyrılmaYoktur
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free