ANADOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Maksimum Sigorta Acentelik

ANADOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Bu hizmet ile Türkiye il sınırları dahilinde (K.K.T.C. dahil), konut sigortası poliçesi satın alan kişilere, aynı konutta yaşayan aile bireylerine 24 saat süre ile ve söz konusu konutta bulunan kişilere konut içinde bulundukları süre zarfında bireysel/tüzel kişilere ve  İşyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/tüzel kişilere ve  aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişilere mesai saatleri içerisinde tıbbi danışmanlık, kara, hava ve deniz ambulansı sağlama ile ilgili hizmetleri verecektir. Söz konusu hizmet, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de geçerli olacaktır.

Hizmetler

Anlaşmalı firma, sigortalılardan ücret almadan, telefon numarası 350 03 03 olan, Alarm Merkezindeki doktorları aracılığıyla sigortalılara 24 saat tıbbi danışmanlık ve aşağıda listelenen acil durumlarda yurt içinde kara, hava ve deniz ambulansı ile taşıma hizmeti verecektir.
Tıbbi Danışma Hizmetleri
Anlaşmalı firma, sigortalının Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, firma hekimleri tarafından sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiili tespit imkanı olmaksızın yapılan, sigortalıyı aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.
Acil Sağlık Hizmetleri ve Acil Kara, Hava ve Deniz Ambulans Hizmetleri
Anlaşmalı firma, yoğun bakım donanımlı, gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı’nın Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekiple hizmet sağlamaktadır. Acil kara ambulansı ve acil doktor hizmeti İstanbul’da ve Ankara’da firmaya ait ambulanslar ile belirtilen illerde ise firmanın anlaşmalı olduğu kurumların ambulanslarıyla verilecektir. Tıbbi danışmanlık ve hava ambulans hizmetini, hava alanı bulunan tüm iller geçerli olmak üzere ülke genelinde kendi alarm merkezinden verecektir
Anlaşmalı firma, sigortalının hayatını tehdit eden bedeni yaralanma ve ciddi hastalık gibi acil durumlar için kendisine çağrı yapıldığında, karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili sigortalıya veya yakınlarına tavsiyede bulunacaktır. Doktor, hastane ve teşhis merkezlerinin adres ve telefon numaralarını bildirecek, gerekirse doktor eşliğinde bir kara ambulansını sigortalıya yönlendirecektir.
Anlaşmalı firma, doktorlu kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, sigortalıya ilk önce bir hekim göndererek, hekimin ilk müdahaleyi yapmasını sağlayacak ve/veya gerekli görülmesi halinde müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımını sağlayacaktır.
Sigortalıya acil müdahale halinde kullandığı ilaç ve rutin malzemeler ile sigortalının tedavisine farklı bir sağlık kuruluşunda devam edilmesi gerektiği durumlarda taşınması (il sınırları dışına götürülmesi dahil) ücretsiz olarak sağlanacaktır.
Anlaşmalı firma, sigortalının bulunduğu yerde tedavisinin imkanı yoksa ve sağlık durumu, bulunduğu yere en yakın olan donanımlı bir sağlık merkezine kara ambulansıyla taşınmasına uygun değilse, sigortalının naklinin Anadolu Sigorta’nın ve anlaşmalı firmanın onay vermesi kaydıyla hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığı ile sağlanmasını organize edecektir.

Başlık Bİr

Başlık İkİ

1. Suda Boğulma
2. Trafik Kazası
3. Terör, Sabotaj, Kurşunlanma, Bıçaklanma, Kavga vb.
4. İntihar Girşimi
5. Anahtar İşleri
6. Yüksekten Düşme
7. Ciddi İş Kazları, Uzuv Kopmaları
8. Elektrik Çarpması
9. Donma, Soğuk Çarpması
10. Isı Çarpması
11. Ciddi Yanıklar
12. Ciddi Göz Yaralanmaları
13. Zehirlenmeler
14. Ciddi Allerji, Anafilatik Tablolar
15. Omurga ve Alt Eksremite Kırıkları
16. Dekompesyon Hastalığı
17. Kalp Krizi ve Ritim Bozuklukları, Hipertansiyon Krizleri
18. Astım Krizi ve Akut Solunum Problemleri
19. Şuur Kaybına Her Türlü Neden Olan Durum
20. Ani Felçler
21. Ciddi Genel Durum Bozuklukları
22. Yüksek Ateş 39,5 ve Üzeri
23. Diabetik ve Üremik Koma
24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
25. Akut Batın
26. Akut Masif Kanamalar
27. Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi
28. Renal Kolik
29. Akut Psikopatik Tablolar
30. Migren ve/veya Kusma Şuur Kaybıyla Beraber Olan Baş Ağrıları
31. Yeni Doğan Komaları
32. Başlamış Doğum Faaliyeti (su kesesinin boşalması başlamış doğum faaliyetidir)
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free