AKARYAKIT SERVİS İSTASYONLARI PAKET SİGORTASI

Maksimum Sigorta Acentelik

AKARYAKIT SERVİS İSTASYONLARI PAKET SİGORTASI

Akaryakıt servis istasyonları dahil, bu yerlerin bünyesinde bulunabilecek motel, kafeterya ve AVM gibi tesislerin binaları, muhteviyatı, doğal afetler ve iş durması gibi olaylar sebebiyle yaşanan maddi zararlar bu sigorta ile güvence altına alınmaktadır.

Sprinkler Sızıntısı (Sadece Anadolu Sigorta’da limitsiz!)

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu kapsamında teminata dahildir.

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar (Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000 TL limit ile)

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

EksikSigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar

Çalışanlarınıza ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dahil edilmiştir.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması

Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamına giren bir nedenden dolayı zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları poliçede belirtilen limti ile teminat altına alınmıştır.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması

Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçenizde belirtilen limit ile teminata dahil edilmiştir.

Yeraltı Tanklarından Sızıntıya Bağlı Mal Kaybı

Makine kırılması sigorta teminatı kapsamına giren bir maddi hasar sonucu tanklardan sızan akaryakıt, poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir.

Yakıt Pompası İkmal Tabancasının / Hortumunun Kopması (Break Away)

Yakıt pompası ikmal tabancasının / hortumunun kopması (break-away) hasarları, poliçe üzerinde belirtilen limit ile teminat altına alınmış olup, bu kapsamda meydana gelecek hasarlar için muafiyet uygulanmamaktadır.

Araca Yanlış Yakıt Dolumu Teminatı

Üçüncü kişi araçlarına yanlış yakıt doldurulması sonucunda bu araçlarda oluşacak zararlar nedeniyle sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri teminat kapsamındadır.

Akaryakıt Servis İstasyonları Sigortası
Teminatlar Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak güvence altına aldığı riskler:
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)
0-5.000.000100.000
5.000.001-15.000.000200.000
15.000.001-25.000.000300.000
ThemeTF Bridge - Creative Multi-Purpose WordPress Theme Download Free